Video

Qui trình cắt vải công nghiệp

Gấp sản phẩm

Đóng gói sản phẩm

Công đoạn ủi - Yostyle Fashion

May gia công

Quy trình kiểm tra chất lượng in chuyển nhiệt

Máy rà kim - Yostyle Fashion

Máy dệt tròn Welltex